خانه » تعبیر خواب » مطالبی مربوط به تعبیر خواب انگشتر و نگین انگشتر

مطالبی مربوط به تعبیر خواب انگشتر و نگین انگشتر

مطالبی مربوط به تعبیر خواب انگشتر و نگین انگشتر

تعبیر خواب انگشتر , تعبیر انگشتر , خواب انگشتر

گاهی در عالم خواب چیزهایی را می بینیم که در زمان بیدار شدن متوجه می شویم که آن خواب دارای تعبیر می باشد گاهی بدنبال تعبیر خواب انگشتر هستیم چرا که در خواب انگشتری را دیده ایم که شاید قبلا آ را نداشته ایم

تعبیر خواب نقش انگشتر

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: چون نقش و صفت انگشتر بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكى رسد. اگر بيند انگشتر كسى به وى داد تا چيزى بدان مهر كند، دليل است از آن چه لايق او باشد بدان برسد. يعنى اگر لايق پادشاهى باشد پادشاهى يابد.

تعبیرخواب دزدیدن انگشتر

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه انگشتر او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاى او آفت و دشوارى پديد آيد.

تعبیرخواب نگین انگشتر

ابن سیرین: اگر بيند انگشتر او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگى و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاى بود. اگر بيند انگشتر نگين او بشكست، دليل كه آبرو و هيبتش برود و جاه او بر جاى ماند.

امام صادق: اگر زنى بيند كه انگشتر با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والى بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

محمد بن سیرین: اگر بيند انگشتر خود را به كسى بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخى از آن ببخشد.

تعبیر خواب فروختن انگشتر

ابن سیرین: اگر بيند انگشتر خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخى از آن بفروشد.

كرمانى گويد: اگر بيند صناعت انگشتر او ناپسنديده است، دليل است از مالى كه دارد چيزى بشود و پادشاهى بر وى خشم گيرد. اگر بيند انگشتر او از نقره بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود.

تعبیر خواب انگشتر طلا و نقره

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد:

انگشتر نقره در خواب بر چهار وجه بود.

مملكت
زن
فرزند
مال

و انگشتر طلا نيك بود.

مطالبی مربوط به تعبیر خواب انگشتر و نگین انگشتر

 

منبع: مجله اینترنتی ستاره

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*