خانه » تعبیر خواب (برگه 2)

تعبیر خواب

مطالبی در رابطه با تعبیر خواب موش و سوراخ موش

مطالبی در رابطه با تعبیر خواب موش و سوراخ موش

مطالبی در رابطه با تعبیر خواب موش و سوراخ موش در عالم خواب گاهی چیزهایی را می بینی که اگر در زندگی روزمره خود به صورت واقعی آن را ببینیم از آن حتی بترسیم و در خواب خیلی برایمان عادی باشد و یا برعکس این موضوع برایمان اتفاق بیفتد گاهی بدنبال تعبیر خواب موش هستیم یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب ببر-تعبیر خواب جنگیدن با ببر

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب جنگیدن با ببر , خواب ببر

تعبیر خواب ببر-تعبیر خواب جنگیدن با ببر گاهی انسان در خواب چیزهایی را می بیند کهنه تنها آن ها را به تازگی در زندگی روزمره ندیدن که حتی در فکر آن ها هم نبوده اند تعبیر خواب ببر برای برخی با اهمیت است چرا که ببر را در خواب دیده اند تعبیر خواب ببر محمد بن سیرین گوید: ببر جانوری ...

ادامه مطلب »

مطالبی مربوط به تعبیر خواب انگشتر و نگین انگشتر

تعبیر خواب انگشتر , تعبیر انگشتر , خواب انگشتر

مطالبی مربوط به تعبیر خواب انگشتر و نگین انگشتر گاهی در عالم خواب چیزهایی را می بینیم که در زمان بیدار شدن متوجه می شویم که آن خواب دارای تعبیر می باشد گاهی بدنبال تعبیر خواب انگشتر هستیم چرا که در خواب انگشتری را دیده ایم که شاید قبلا آ را نداشته ایم تعبیر خواب نقش انگشتر حضرت دانيال عليه‌السلام ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب مرده – سلام کردن و صحبت کردن با مرده

تعبیر خواب مرده - سلام کردن و صحبت کردن با مرده

تعبیر خواب مرده – سلام کردن و صحبت کردن با مرده گاهی ما در عالم خواب چیزهایی را می بینیم مثلا خواب مرده که زمانی که از از خواب بیدار می شویم و بدنبال تعبیر خواب مرده می گردیم بعضی وقت ها خوابمان را وقتی که بیدار می شویم به یاد می آوریم و گاهی هم بدنبال تعبیر آن ها ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب طلا و پیدار کردن آن و داشتن سکه طلا

تعبیر خواب طلا و پیدار کردن آن و داشتن سکه طلا

تعبیر خواب طلا و پیدار کردن آن و داشتن سکه طلا گاهی در مکانی دورهم نشسته ایم و یکی از دوستانمان می گوید که خواب طلا دیده ام آیا شما تعبیر خواب طلا را می دانید در اینجا ممکن افراد مختلفی اظهار نظر کنند که برخی از نطرات درست باشد و تعدادی از آن ها هم اشتباه باشد تعبیر خواب ...

ادامه مطلب »

مطالبی مربوط به تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب پرنده , خواب پرنده

مطالبی مربوط به تعبیر خواب پرنده گاهی برای برخی پیش می آید که در عالم رویا و خواب چیزهایی را می بینند و زمانی که از خواب بیدار می شوند بدنبال تعبیر آن می گردند یکی از خوابهایی که که ممکن است ببینیم خواب پرنده است در این قسمت مطالبی مرتبط با تعبیر خواب پرنده قرار داده شده است تعبیر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب غذا خوردن از جمله غذای ترش و شرین

تعبیر خواب غذا خوردن از جمله غذای ترش و شرین

تعبیر خواب غذا خوردن از جمله غذای ترش و شرین گاهی ما در خواب غذاهای متفاوتی می بینیم ممکن است غذای ترش و یا غذای شیرین باشد و یا حتی غذای شور و یا تلخ باشد در این قسمت مطالبی مرتبط با تعبیر غذا خوردن می باشد تعبیر خواب غذا منوچهر مطیعی تهرانی گوید: غذا نعمت و خیرو برکت و ...

ادامه مطلب »

مظالبی در مورد تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف , خواب برف , تعبیر خواب برف , برف

مظالبی در مورد تعبیر خواب برف خواب هایی که ما می بینیم ممکن است تنها در مواقعی دارای تعبیر باشند ممکن است ما خواب های متفاوتی ببینیم که تعبیرهای مختلفی داشته باشد مطالبی مرتبط با تعبیر خواب برف در این قسمت قرار داده شده است حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرمايد: «ديدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: ...

ادامه مطلب »

مطالبی در مورد تعبیر خواب آب و انواعی از آن

مطالبی در مورد تعبیر خواب آب و انواعی از آن

مطالبی در مورد تعبیر خواب آب و انواعی از آن ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب آب ببینید و بدنبال تعبیر آن باشید تعبیر خواب آب به شکل های مختلفی وجود دارد چرا که ممکن است آب را به شکل های مختلفی در خواب ببینیم تعبیر خواب آب خوردن مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید ...

ادامه مطلب »

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ گاهی انسان در عالم خواب رویایی را می بیند و بدنبال تعبیر آن باشند خواب هایی را که ما می بینیم ممکن است تعابیر متفاوت داشته باشند شاید برخی بدنبال تعبیر خواب باغ باشد جابرمغربی گوید: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش ...

ادامه مطلب »